Scroll to top
©2024, VOLAIR®, Fotografía y Vídeo Aéreo · Operadora de Drones en Galicia

Novo Real Decreto 517/2024 Drons

O novo Real Decreto 517/2024 regula o uso de drons en España a partir do 25 de xuño de 2024.

Un novo marco legal para os drons en España

O 25 de xuño de 2024 entrou en vigor o Real decreto 517/2024, polo que se modifica a normativa anterior (Real decreto 1036/2017) e se establece un novo marco legal para o uso de drons en España. Esta actualización busca adaptar a normativa ás últimas tecnoloxías e tendencias, así como garantir a seguridade, a privacidade e a protección do medio ambiente.

A quen afecta o novo real decreto?

O Real decreto 517/2024 aplícase a calquera persoa física ou xurídica que explote un dron en territorio español, xa sexa con fins profesionais ou recreativos (elimina a distinción entre profesional e recreativo).

Principais novidades do Real decreto 517/2024:

1. Categorías de drones:
Categoría aberta (C0): Drones de menos de 250 gramos. Non requiren licenza nin rexistro, pero deben cumprir certas limitacións de voo.

  • Altura máxima: 120 metros.
  • Voo en aglomeracións urbanas: Prohibido.
  • Voo sobre persoas: Prohibido.
  • Distancia horizontal máxima: 150 metros.

Categoría específica (C1, C2, C3, C4): Drones de entre 250 gramos e 4 quilogramos. Requírese licenza de piloto e rexistro de dron.

  • Requisitos para a licenza de piloto: varían segundo a subcategoría (C1, C2, C3, C4).
  • Requisitos para o rexistro de drons: Inscrición no Rexistro de Aeronaves Non Tripuladas do Ministerio do Interior.

Categoría Certificada (C4, C5): Drones de máis de 4 quilogramos de peso. Requírese unha licenza de piloto profesional, o rexistro do dron e a obtención dun certificado de operador aéreo (COA).

  • Requisitos para o carné de piloto profesional: licenza ATPL ou superior.
  • Requisitos para o Certificado de Operador Aéreo (COA): Cumprir os requisitos establecidos pola AESA.

2. Zonas de voo (zonificacións UAS):
Zona de exclusión (ZEX): Prohíbese o voo de drons. Inclúe aeroportos, heliportos, centrais nucleares, etc.
Zona de restrición (ZR): é necesaria unha autorización específica para voar.
Zona de baixa altitude (ZBA): aplícanse limitacións de altura e distancia.
Zona de voo libre: podes facer voar o teu dron sen restricións, sempre que cumpras as normas xerais.

3. Requisitos para voar:
• Idade mínima: 14 anos para a categoría Open e 16 anos para as categorías Específica e Certificada.
• Licenza de Piloto: Obrigatoria para as categorías Específico e Certificado.
• Rexistro de drons: Obrigatorio para as categorías Específico e Certificado.
• Seguro de responsabilidade civil: Obrigatorio para todos os drons, agás os da categoría Open que operen en zonas de baixo risco.

4. Rexistro de drons:
• Créase o Rexistro de Aeronaves Non Tripuladas no Ministerio do Interior.
• Todos os drons de categoría específica e certificado deben estar rexistrados.
• O rexistro realízase en liña a través da Sede Electrónica do Ministerio do Interior.

5. Operacións non pertencentes á EASA:
• O Real Decreto tamén regula as operacións con drones que realizan os organismos públicos para actividades como vixilancia, emerxencias ou control de tráfico.
• Estas operacións deberán cumprir uns requisitos específicos establecidos pola AESA.

Recursos adicionais:
Páxina web da AESA sobre drons: https://sede.seguroaerea.gob.es/sede-aesa/areas-tematicas/drones
Real Decreto 517/2024: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2024-11377
Zonificación UAS: https://drones.enaire.es

Coñece a normativa, respecta as zonas de voo e as normas de seguridade para gozar do teu dron sen poñer en risco a ninguén.

Lembra:
• A información que se ofrece nesta publicación ten fins só informativos e non debe considerarse asesoramento legal.
• Consulta sempre fontes oficiais e normativa vixente antes de realizar calquera operación con dron.

Related posts

Deixar un comentario

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *